آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
فرود ايمن و کنترل شده

فرود کنترل شده
به دليل امکان استفاده از نيروي جاذبه، دسترسي از بالا به هنگام نجات يا کار در ارتفاع ارجحيت دارد.‏
ابزارهاي فرود براي تنظيم اصطکاک و کنترل فرود روي طناب ثابت طراحي شده اند. با استفاده از ابزار فرود، کاربران مي توانند در هر نقطه از طناب مستقر شوند.‏ همچنين براي حمايت ايمن نفر صعود کننده که از تکنيک هاي سنگنوردي استفاده مي کند، مي توان از برخي ابزارهاي فرود ‏استفاده نمود.
 
ابزار هاي فرود با ترمز خودکار
ابزارهاي فرود داراي ترمز خودکار، ايمني و راحتي کاربر را در زمان حرکت روي يک رشته طناب ‏تضمين مي کنند.‏
مکانيزم ترمز شامل بادامکي چرخشي است که با آزاد شدن دستگيره به طناب فشار وارد کرده، باعث ايجاد ترمز در ‏زمان فرود مي گردد.
 
 
زبانه ايمني ضد خطا‏
اين زبانه خطر حوادث ناشي از نصب نادرست طناب در داخل ابزار را کاهش مي دهد.‏
صفحه جانبي متحرک با گيره ايمني ضد خطا (‏I’D‎‏ کوچک)‏
گيره ايمني خطر افتادن ابزار را کاهش داده و نصب ساده تر طناب را امکان پذير مي نمايد.‏
عبور از تکيه گاه هاي مياني آسان تر و با کارايي بالاتري انجام مي شود.
 
دستگيره چند منظوره
اين دستگيره چند منظوره براي آغاز فرود يا استقرار روي طناب مورد استفاده قرار مي گيرد.‏
در صورت کشيده شدن دستگيره با فشار زياد، سيستم ضد وحشت فرود را متوقف مي کند.‏
 

بادامک چرخشي
بادامک چرخشي امکان محکم کردن قسمت شل طناب را به سادگي در اختيار کاربر قرار مي دهد.‏
همچنين با استفاده از اين مکانيزم مي توان صعود از طناب در مسافت هاي کوتاه را انجام داده و يا سيستم هاي کششي ‏را ايجاد نمود.
 
 
 
I’D کد D20S - D20L
ابزار فرود با ترمز خودکار / ابزار حمايت با عملکرد ضد وحشت
• دستگيره چند منظوره امکانات زير را در اختيار کاربر قرار مي دهد:‏
- آزاد کردن طناب و آغاز فرود (سرعت فرود توسط دستي که روي انتهاي آزاد طناب قرار دارد، تنظيم ‏مي شود)‏،
- استقرار کاربر روي طناب (وضعيت قفل شونده دستگيره)‏،
- فعال کردن قابليت ضد وحشت (در صورت کشيده شدن شديد دستگيره توسط کاربر، بادامک چرخشي آزاد ‏شده و به صورت اتوماتيک ترمز عمل کرده و فرود متوقف مي شود).‏
• زبانه ايمني ضد خطا، خطر حوادث ناشي از نصب نادرست طناب در داخل ابزار را کاهش مي دهد.‏
• بادامک چرخشي امکان محکم کردن قسمت شل طناب را آسان مي کند. همچنين اين بادامک برگشت پذير شدن سيستم هاي کششي را امکان پذير کرده و با استفاده از آن مي توان ‏صعود از طناب را در مسافت هاي کوتاه انجام داد (به همراه پا رکاب و يک گيره طناب دسته دار).‏
• موجود در دو مدل:‏
- I’D S D20 S: جهت کار روي طناب هاي ثابت (داراي گيره ايمني روي صفحه متحرک و قابل استفاده روي طناب هايي ‏با قطر 10 تا 11.5 ميليمتر)‏،
- I’D L D20 L: جهت نجات (بدون گيره ايمني و قابل استفاده روي طناب هايي با قطر 11.5 تا 13 ميليمتر).‏
 
 
گواهينامه:
- I’D S D20 S:ا CE EN 341 Class A،CE EN 12841 type C،NFPA 1983 L
- I’D L D20 L: اCE EN 341 Class A،NFPA 1983 G
• تست شده بصورت تک به تک‏
• وزن: 530 گرم
 
 
ابزار هاي فرود با ترمز خودکار
 
 
 
GRIGRI D14
ابزار فرود با ترمز خودکار / ابزار حمايت
• جهت حمايت با استفاده از تکنيک هاي سنگنوردي:
- هدايت طناب با استفاده از هر دو دست،
- جلوگيري از سقوط با گرفتن انتهاي آزاد طناب.
• سرعت فرود توسط دستي که روي انتهاي آزاد طناب قرار دارد، کنترل مي شود (طناب توسط دستگيره آزاد مي ‏شود)،
• بادامک چرخشي امکان محکم کردن قسمت شل طناب را آسان مي کند. همچنين اين بادامک برگشت پذير شدن سيستم هاي کششي را امکان پذير کرده و با استفاده از آن مي توان ‏صعود از طناب را در مسافت هاي کوتاه انجام داد (به همراه پا رکاب و يک گيره طناب دسته دار)،
• جهت استفاده با طناب هايي با قطر 10 تا 11 ميليمتر.
• گواهينامه: CE
• تست شده بصورت تک به تک‏
• وزن: 225 گرم
 
 
STOP D09
ابزار فرود با ترمز خودکار
• سرعت فرود توسط دستي که روي انتهاي آزاد طناب قرار دارد، کنترل مي شود (طناب توسط دستگيره آزاد مي ‏شود).‏
• صفحه متحرک با گيره ايمني:‏
- کاهش خطر افتادن ابزار،
- کاربري جهت نصب سريع طناب،
- ابزاري مناسب جهت عبور از تکيه گاه هاي مياني.
• جهت استفاده با طناب هايي با قطر 10 تا 11 ميليمتر.
• گواهينامه: CE?EN?341?Class?A
• تست شده بصورت تک به تک‏
• وزن: 325 گرم
 
 
ابزار هاي فرود استاندارد
ساده و کارآمد
ابزارهاي فرود استاندارد فاقد سيستم ترمز خودکار مي باشند.‏ ‏اصطکاک طناب در ابزار ميزان قدرت ترمز را تعيين مي کند.‏ ‏سرعت فرود با تغيير جا و فشار دست کاربر روي انتهاي آزاد طناب تنظيم مي شود.‏
 
 
HUIT D02
ابزار فرود شکل ‏‎8‎‏‏
• شکل چهار گوش جهت کاهش پيچ خوردن طناب ها و ايجاد گره ‏lark's head.
• کم حجم و سبک.
• جهت استفاده روي طناب هاي تک و دو رشته اي از قطر 8 تا 13 ميليمتر.
• تست شده بصورت تک به تک‏
• وزن: 100 گرم
 
 
RACK D11
ابزار فرود با ترمزهاي ميله اي و قابليت تنظيم اصطکاک
• امکان تنظيم اصطکاک در حين فرود با توجه به وزن طناب:‏ ميله پاييني قابل جدا شدن بوده و به سادگي در محل مورد نظر قرار مي گيرد.‏
• توزيع اصطکاک و گرما جهت کمک به حفاظت از طناب.
• باعث پيچ خوردگي طناب نمي شود.‏
• جهت استفاده روي طناب هاي تک و دو رشته اي از قطر 9 تا 13 ميليمتر.
• تست شده بصورت تک به تک‏
• وزن: 470 گرم
 
 
 
TUBA D12
ترمز فرود
• امکان پايين آوردن بار در مسافت هاي طولاني.
• شکل ويژه اين ابزار امکان عبور گره هايي که چندين طناب را به يکديگر متصل نموده اند ميسر مي سازد.
• تنظيم اصطکاک با افزايش يا کاهش تعداد پيچش هاي طناب به دور ابزار.
• گواهينامه: NFPA 1983 G
• وزن: 1240 گرم
منبع : http://only-safety.persianblog.ir :