آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
قانون ايمني در معادن : فصل 2 - کليات

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627421319 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} -->

ماده 1- منظور از عمليات در اين آئين نامه کليه عمليات معدني (اعم از اکتشاف يا بهره برداري و استخراج معدن) است که در قانون معادن و آئين نامه اجرائي قانون معادن پيش بيني شده است .

 ماده 2- در کليه معادن که داراي حداقل 25 نفر کارگر باشند , مي بايست يک نفر ذيصلاح به عنوان مسئول ايمني و يک نفر به عنـوان مسئـول بهداـشت حرقه اي به استـناد آئـين نامه کمـيته حفاظت فني و بهدلشـت کار تعيين گردد . بديهي است در معادن کمتر از 25 نفر کارگر وجود يک نفر مسئول ايمني ضروري است اما اين مسئـوليت را مي توان به مسـئول فني واگـذار کرد که اين تعيـين صلاحيت وي به استـناد آئيـن نامه فوق الذکر خواهد بود .

ماده 3- مسئول ايمني هر معدن به عنوان ناظـر و کنترل کننـده عمليـات و انطباق دادن معدن با بندهاي مندرج در اين آئيـن نامه و ديگر آئين نامه هـاي مصـوب شورايعالي حفاظـت فني تعيين مي گردد , که با حضور و بازرسي از معدن توصيه ها و پيشنهاد هاي خود را جهت پيشگيري و رفع خطر تذکر داده و در صورت حساسيت موضوع آن را کتـباً به مسـئولين معدن گزارش مي نمايد و در صـورت تشخيـص خطر حتمي برابر مقررات اين آئين نامه تا رفع خطر نسبت به توقف عمليـات در محل خطر اقدام نمايد.

ماده - 4 کليه کارگاههاي معدني اعم از سطحي يا زير زميني لازم است در هر شيفت کاري حداقل يک بار توسـط مسئول ايمني يا جانشين وي مورد بازديد قرار گيرد .

ماده 5- قبل از شروع به کار در هر شيفت کاري مسئول ايمني معدن و جانشين او بايد از کارگاه مربوطه بازديد نمايد و پس از اطمينان از ايمن بودن آن به کارگران مجوز ورود داده شود .

 ماده 6- وزارت صنايع و معادن مي بايست رونوشـت پروانه هاي اکتـشاف و بهـره بـرداري را به وزارت کار و امور اجتماعي ارسال نمايد و دارنده پروانه اکتشاف يا بهـره برداري مکلف است تـاريخ شـروع عمليـات خود را به وزارتخانه هاي صنايع و معادن و کار و امور اجتماعي (ادارات کل کار و امور اجتماعي)اطلاع دهد.

 ماده 7- اکتشاف کننده يا بهره بـردار بايد مدارک مشروحـه زيـر را در سر معـدن نگهداري کرده و براي ارائه به مهندسين ناظر وزارت صنايع و معادن و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتـماعي آماده داشته باشد. الف- پروانه اکتشاف يا پروانه بهره برداري يا کپي آنها . ب- نقشه محدوده به مقياس حداقل 1 و نقشه بهره برداري به مقياس حداقل 1 و بـراي معادني که عمليات زير زميني دارند , نقشه به مقياس حداقل 1 از قسمت درون معـدن و همچنين يـک نقشـه از کارگاهها و تأسيسات خارج معدن به مقياس حداقل 1 پ- دفـتر حاوي مشخصات کارکنـان معـدن و استخـراج روزانه طـبق نمونه اي که وزارت صنـايع و معـادن تعيين خواهد کرد ت- دفتر مخصوصي جهت ثبت نظرات و تذکرات و دستوراتي که در اجراي آئين نامه هاي مربوط نـسبت به طرز کار و رعـايت اصول فنـي و حفاظت و بهداشـت کار و سايـر مواردي که از طرف مهنـدسين ناظـر وزارت صنايع و معادن و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعي داده مي شود ث- دفتـر مخصوص ثبـت حـوادث و گزارش اقـدامـات معمـوله طـبـق نمونـه اي که از طـرف وزارت کار و اموراجتماعي تعيين مي شود ج- دفاتري مخصـوص جهت ثبت کليه اقـدامات ايمنـي و بهداشـت کار که به ترتـيب تـوسط مسئـول ايمني و مسئول بهداشت حرفه اي که در اجراي آئين نامه ها و مقررات مربوطه تکميل مي گردد چ- آئين نامه ايمني معادن و کليه آئين نامه هاي حفاظت فني و بهداشت کار مصوب شوراي عالي حفاظت فني

ماده 8- رعايت مفاد کليه مقررات و آئين نامه هاي مصوب شورايعالي حفاظت فني در خصوص نکات ايمني مرتبط با لوازم ,کالا ها و تجهيزات معدني لازم الاجرا است تبصره: کليه سفارشات و نکات احتياطي و ايمني که از طرف سازندگان و توليد کنندگان لوازم , کالاها و تجهيزات معدني توصيه مي شود لازم الاجرا است.

 ماده 9- تمام شاغلين در معادن زيرزميني و کارگراني که با تغيير شغل از قسمتي به قسمت ديگر معدن منتقل ميشوند بايد با راههاي خروجي و اضطراري معدن آشنا شده و آگاهي کامل پيدا کنند.

 ماده 10- ورود کليه افراد غير شاغل در معدن منوط به کسب اجازه از سرپرست معدن يا جانشين وي مي باشد.

 ماده 11- ورود و کار در کارگاهها و معادن زيرزميني متروکه منوط به کسب مجوز از سرپرست معدن يا مسئول ذيربط بوده و بايد با رعايت مقررات ايمني و پس از حصول اطمينان از برقراري تهويه مناسب و سالم بودن وسايل نگهداري و عدم ريزش حفريات قرار گيرد.

 ماده 12- با تمهيداتي که از طرف سرپرست معدن انجام مي گيرد , بايستي همواره تعداد و اسامي کارکناني که در هر لحظه داخل معدن و به خصوص زيرزمين بوده مشخض باشد و تا زماني که کارگران در زيرزمين مشغول کار هستند حداقل يک نفر از مسئولين مي بايست در دفتر سر معدن حضور داشته باشد .

ماده 13- محل يا محل هاي حادثه ساز در معدن بايد بوسيله سيم خاردار يا وسايل محصور کننده مناسب و علائم اخباري و هشدار دهنده از محل هاي مجاور مجزا باشد به طوريکه مانع عبور اشخاص متفرقه و حيوانات گردد.

 ماده 14- معادن زيرزميني (به استثناي جبهه کارهاي در حال حفاري ) بايد بوسيله حداقل دو راه با شرايط زير به خارج ارتباط داشته باشد الف- راههاي مذکور در داخل معدن به هم ارتباط داشته باشد . ب- عبور افراد از هر يک از آنها به آساني ميسر باشد . فاصله بيـن آنهـا بيش از 15 مـتر بوده و دهانه آنها زير پوشش يک ساختمان واحد نبوده و مدخل آنها در نقاط سيل گير و يا بهمن گير و مانند آن نباشد

ماده 15- کارگاه مي بايست طـوري تجهيز شود که به کسي آسيبـي نرسد . چنانچـه فردي مشاهـده کـرد نقصي در کارگاه وجود دارد که آسيب به ديگران مي رساند بلافاصـله مي بايست افراد را مطلع نموده و مرتب را به رئيس قسمت جهت رفع نقص اعلام نمايد

ماده 16- هيـچ کس نمي بايسـت بدون اجـازه به محـل ممـنوعه وارد شـده و اين محل بايد بوسيله تابـلوي اخبـاري هشدار دهنده مشخص شود

ماده 17- نقاط نقشه برداري شده نبايد توسط اشخاص غير مسئول تخريب شود

ماده 18- رعايت ماده 92 قانون کار جمهوري اسلامي ايران در مورد معاينـات پزشکي و بهداشتي شاغلين در معدن الزامي است

ماده 19- با توجه به ماده 90 قانون تأمين اجتماعي ارجاع مشاغل معدني به کارکنان جديدالاستخدام و يا کارکناني که مي خواهند به کار جديدي گمارده شوند پس از انجام معاينات پزشکي از نظر قابليت جسماني و رواني متناسب با نوع کارهاي مرجوع ميسر است

ماده 20- استعمال دخانيات در کارگاههاي زيرزميني ممنوع است

ماده 21- به استناد آئين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در کارگاهها مصوب شورايعالي حفاظت فني ورود افراد همراه با سيگار , کبريت , فندک يا هر نوع وسايل و لوازم آتشزا به معادن ذغال سنگ و ساير معادني که خطر آتش سوزي يا انفجار داشته باشد مطلقاً ممنوع است تبصره: در اين گونه معادن همراه داشتن دوربين عکاسي يا فيلم برداري با نظاير آنها که چراغ فلاشر آنها از نظر جرقه حفاظت شده نيستند نيز ممنوع است

 ماده 22- روشن کردن آتش در سطح زمين تا شعاع 20 متري از دهانه دويلها , چاهها و ورودي معادن زيرزميني که احتمال خطر آتش سوزي و انفجار وجود دارد مطلقاً ممنوع مي باشد

 ماده 23- در صورت بروز حادثه يا بيماري ناشي از کار مي بايست برگه هاي مربوط تکميل و نسخه اي از آن را به ادارات کار و امور اجتماعي , مراکز بهداشت و سازمان تأمين اجتماعي محل ارسال نمود تبصره: برگه مربوط به حوادث ناشي از کار از سوي وزارت کار و امور اجتماعي و برگه مربوط به بيماريهاي ناشي از کار از سوي وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکي تهيه و بترتيب مي بايست توسط مسئول ايمني و مسئول بهداشت حرفه اي تکميل گردد

ماده 24- به استناد آئين نامه وسايل حفاظت انفرادي مصوب شورايعالي حفاظت فني کليه کارگران شاغل در معادن مي بايست در هنگام ورود به معدن به وسايل حفاظت فردي مناسب و بر اساس نوع و شرايط کار مجهز گردند تبصره: کليه مفاد آئين نامه مذکور در خصوص نحوه انتخاب , به کارگيري , تعمير و تعويض وسايل مذکور الزامي است

ماده 25- به استناد فصل هشتم قانون کار جمهوري اسلامي ايران و آئين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در کارگاههاي مصوب شورايعالي حفاظت فني مي بايست تسهيلات بهداشتي مناسب و کافي شامل روشوئي , حمام , توالت , رختکن , محل غذاخوري و نمازخانه و غيره در محل مناسبي از سطح زمين وجود داشته باشد.