آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
منابع کنکور کارداني به کارشناسي ايمني صنعتي

گروهي از دانشجويان برتر دانشکده HSE دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با همکاري تني چند از دانشجويان دانشگاه علوم و تحقيقات، با عنايت به فقدان يک مرجع کامل و جامع جهت آمادگي براي آزمون کارداني به کارشناسي ايمني صنعتي اقدام به تهيه بسته جزوات و منابع مطالعاتي براي اين آزمون منطبق بر آخرين تغييرات منابع درسي آزمون در سال 88  به شرح ذيل نموده اند:

مود آزمون

جزوه/کتاب

استاد

دانشگاه

مديريت ايمني

چکيده ايمني کاربردي و شاخصهاي عملکرد در صنعت

دکتر حبيبي

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

چکيده اصول ايمني در صعت و خدمات

دکتر ارقامي

دانشگاه زنجان

جزوه ايمني صنعتي

دکتر محمدفام

دانشگاه همدان

چکيده ايمني درصنعت

دکتر رجبي

 

آيين نامه حفاظت وبهداشت کار

 

 

مهندسي ايمني

چکيده ايمني برق

مهندس مجيري

وزارت نيرو

جزوه ايمني در صنعت

دکتر عدل

دانشگاه تهران

چکيده  PPE

دکتر محمدفام

دانشگاه همدان

چکيده مهندسي حريق

مهندس گلمحمدي

دانشگاه همدان

چکيده مهندسي ايمني

دکتر محمد فام

دانشگاه همدان

چکيده «Safety and Health for engineering»

Brauer. R. L

ترجمه دکتر حلواني

دانشگاه يزد

بهداشت محيط کار

چکيده کليات بهداشت حرفه اي

دکتر چوبينه

دانشگاه شيراز

چکيده اصول بهداشت محيط

مهندس امير بيگي

 

چکيده بهداشت کار

مهندس حلم سرشت

 

جزوه اصول بهداشت محيط

دکتر اکبرزاده

دانشکده  HSE  شهيد بهشتي

چكيده آلاينده هاي محيط كار

دكتر چوبينه

دانشگاه شيراز

 

زبان انگليسي تخصصي

English for the students of industrial engineering

Book IV

Industrial safety

به انضمام ترجمه کامل وتفكيك شده به صورت درس به درس

دكتر مير طباطبايي

 

 

منبع : http://iranianhse.mihanblog.com/post/183