آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

عضويت در پورتال HSE
عضويت در پورتال HSE براي اساتيد محترم دانشگاه، دانش آموختگان و دانشجويان رشته هاي ايمني صنعتي، بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط، محيط زيست، HSE و آتش نشانان امكان پذير مي باشد. فارغ التحصيلان رشته هاي ديگر و ساير افرادي که داراي مسووليت کاري در حوزه هاي مذکور بوده و يا به آنها علاقمند هستند، نيز مي توانند نسبت به عضويت در پورتال اقدام نمايند.
مزاياي عضويت در پورتال
دريافت مشخصات کاربري

در حال حاضر مزاياي عضويت شامل 15 مورد بوده و در 4 گروه زير تقسيم بندي شده است:

·   علمي

·   عمومي

·   نيازهاي شغلي

·   تخفيف هاي ويژه

هدف موسسه بهبود کيفي و کمي مزاياي عضويت در پورتال مي باشد که اميدواريم با حمايت متخصصان تحقق پيدا کند.

استفاده از مزاياي عضويت در 2 سطح به شرح زير پيش بيني شده است.

اگر قصد داريد از تمامي مزاياي عضويت بهره مند شويد بايد پس از دريافت مشخصات کاربري و پرداخت حق عضويت عضويت رسمي پورتال HSE شويد.

اما اگر هنوز تصميم به عضويت رسمي در پورتال نگرفته ايد و براي شروع مي خواهيد از مزاياي عضويت به صورت محدود استفاده کنيد اين کار با دريافت مشخصات کاربري امکان پذير است.

روش ها و مراحل عضويت رسمي
تخفيف هاي ويژه اعضاي رسمي

با عضويت رسمي در پورتال امکان استفاده از تخفيف هاي ويژه اعضاي رسمي براي شما فراهم خواهد شد:

·    تخفيف خريد کتاب 7  تا 10 درصد

·    تسهيلات شرکت در همايش ها

·    تخفيف رزرو دوره هاي آموزشي

براي عضويت رسمي در پورتال بايد پس از دريافت مشخصات کاربري ، با يکي از روشهاي زير نسبت به پرداخت حق عضويت اقدام نماييد:

·   پرداخت آنلاين در بخش اعضاي پورتال

·    پرداخت در شعبات بانکها

·   انتقال از طريق خود پردازها