آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

 •  » مطالب علمي
 •  » ارگونومي
 • کار نشسته
  سندروم ساختمان Sick building syndrome
  چگونه از ناراحتيهاي ستون فقرات در ناحيه كمر جلوگيري كنيم ؟
  ارگونومي در طراحي عينک
  ارگونومي لپ تاپ
  ارگونومي در خياطي
  رگونومي ، آسيب هاي اسكلتي – عضلاني و كار با كامپيوتر
  ارگونومي در حمل دستي بار
  تحليلي بر مشكلات ارگونوميكي كتابداران در كار با رايانه
  راههايي براي مقابله با کمر درد
  ارگونومي؛ مهندسي فاکتورهاي انساني- جوييس مريلين
  نظريه بيوريتم و کاربرد آن در مهندسي فاکتورهاي انساني (ارگونومي)
  ارگونومي و مهندسي فاکتورهاي انساني
  آنتروپومتري
  شناسايي فاکتورهاي ارگونوميکي و راحتي در طراحي ابزار دستي
  ارگونومي و زيبايي شناسي در انتخاب عينک
  ارگونومي و فرهنگ
  کاربرد رنگ در اجسام - ارگونومي رنگ
  کاربرد رنگ در ارگونومي
  اصول ده گانه ارگونومي
  اصول ارگونومي
  اهداف علم ارگونومي
  کار با رايانه
  اصول مهندسي فاكتور‌هاي انساني و تطابق شرايط با كاربر
  آموزش شيوه صحيح کار با کامپيوتر
  صدمات مکرر کشيدگي Repetivie strain injury - RSI
  آنتروپومتري Anthropometry
  ارگونومي Ergonomics
  اسکات Squat و استوپ Stoop در حمل دستي بار
  تکنولوژي ASCT در ساخت صندلي ارگونوميک خودرو
  ارگونومي کودکان در امنيت وسائل بازي
  کاربرد ارگونومي در طراحي خودرو
  ارگونومي، کاربرد و مفهوم رنگ ها
  ارگونومي در کار با کامپيوتر
  شرايط ارگونومي اتاق کنترل دوربين هاي مدار بسته
  رعايت معيارهاي ارگونومي کار با رايانه : مي توان بدون آسيب جسمي از کامپيوتر بهره برد
  مشکلات و عوارض کار با کامپيوتر