زلزله بار ديگر مناطق غربي تركيه را تكان داد
تاریخ ارسال : 1390/4/11

آنكارا- زلزله اي به شدت 6/3 درجه ريشتر در مقياس امواج درون زميني روز پنجشنبه مناطق غربي تركيه را تكان داد.

به گزارش ايرنا از آنكارا، رصد خانه قنديللي وابسته به دانشگاه ' بغازايچي' استانبول با اعلام اين مطلب افزود: اين زمينه لرزه ساعت 50/10 به وقت محلي ' 20/13 به وقت تهران' رخ داد.
مركز اين زمين لرزه شهرستان ' بدوروم وابسته به استان موغلا گزارش شده است.
شدت زمين لرزه ياد شده كه در عمق 2/9 كيلومتري سطح زمين رخ داد در بخش وسيعي از اين استان احساس شد.
قريب به تمامي مناطق تركيه بر روي خطوط مختلف گسل زلزله قرار دارد و همه ساله هزاران زلزله در مناطق مختلف اين كشور رخ مي دهد./***