طوفان موجب مرگ 46 نفر در آمريكا شد
تاریخ ارسال : 1390/1/30

خبرگزاري فارس : وقوع طوفان در جنوب آمريكا طي سه روز گذشته موجب كشته شدن بيش از 46 نفر شد و صدها خانه مسكوني را تخريب و برق بسياري از مناطق جنوبي اين كشور را قطع كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز ايالت كاروليناي شمالي بيشترين ميزان زيان و خسارات انساني و مالي را در اين طوفان سهمگين متحمل شده است به طوري كه بيش از 22 نفر در اين ايالت كشته شدند و 80 نفر نيز زخمي شدند .
اين طوفان موجب لغو پروازها در فرودگاههاي مناطق جنوبي آمريكا شده است و برق بيش از 200 هزار ساكن كاروليناي شمالي قطع شده است .
بورلي پردو فرماندار كاروليناي شمالي تاكيد كرد طي سالهاي اخير طوفان هاي سهمگين زيادي در ايالت كارولينا به وقوع پيوسته است ولي طوفان امسال بي سابقه ترين طوفانها بوده است و خرابي هاي زيادي را در پي داشته است . 23 منطقه مختلف در اين ايالت با خسارات شديدي روبرو شده و خسارات زيادي به اموال و دارايي هاي عمومي خانه هاي مردم مدارس و زير ساختهاي شهري وارد شده است .
وي از اوباما خواست تا هر اقدامي مي تواند براي بازسازي كاروليناي شمالي انجام دهد . وقوع طوفان در 13 ايالت ديگر آمريكا نيز خسارات زيادي را به همراه داشته است ./***