همايش "بهداشت محيط"
تاریخ ارسال : 1390/8/11

رئيس انجمن علمي بهداشت محيط ايران گفت: سلامت جامعه مهمترين مولفه براي هر جامعه‌اي است که در صورت عدم توجه معضلاتي را به وجود مي‌آورد.

به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو» از يزد، مصداقي نيا در چهاردهمين همايش ملي بهداشت محيط که روز گذشته با حضور معاون رئيس جمهور و نماينده سازمان بهداشت جهاني در سالن هلال احمر يزد برگزار شد، گفت: يکي از مهمترين مسائل در پيشروي به سمت محيطي سالم، همکاري بين دستگاه هاست و در صورتي که چنين نباشد، قطعا به بن بست خواهيم رسيد.
 
وي گفت: ما برنامه هاي جديد و اصولي بسياري را در دست اقدام داريم که از مهمترين آنها مي توان تغييرات آب و هوايي و بيماري هاي غيرواگيردار را نام برد.
 
رئيس انجمن علمي بهداشت محيط ايران با اشاره به بيماري هاي غيرواگيردار خاطرنشان کرد: اگر وزارت بهداشت همه وظايف خود را بدون هيچ کاستي انجام دهد، فقط 25 درصد سلامت را کنترل خواهيم کرد؛ اين در حالي است که اگر سلامت محيطي را بررسي و کنترل کنيم اين ميزان به 70 تا80 درصد خواهد رسيد و اين بيانگر اهميت بهداشت محيطي مي باشد.
 
مصداقي نيا تصريح کرد: ما در زمينه بهداشت محيط به نوعي جا زده ايم و در صورتي مي توانيم از اين مشكل رهايي پيدا کنيم که برنامه هاي جديدتري را طرح کرده و اجرا کنيم؛ اين در حالي است كه در صورت بي توجهي، معضلي جديد را در راه خواهيم داشت.
 
وي در پايان از برگزاري پانزدهمين همايش «بهداشت محيط» در رشت خبر داد.//***XML document must have a top level element.
-1072896680
xml menu failed to load