مرگ دو كارگر در حين انجام كار
تاریخ ارسال : 1390/10/6

در اين حادثه يک کارگر مجروح و يک کارگر نيز در دم جان سپرد و کارگر مجروح اين حادثه براي مداوا و درمان به بيمارستان منتقل شد.

ايسنا: معاون عمليات آتش‌نشاني قزوين از مرگ دو كارگر در حين انجام كار خبرداد.

موسي‌خاني در توضيح دو حادثه روز گذشته كه در خيابان مدني و عبيد زاکاني شهر قزوين روي داد گفت: در حادثه اول به دليل انجام گودبرداري غيراصولي به عمق شش متر در خيابان مدني شرقي و استفاده نکردن از مهاري براي نگه‌داشتن ديوار مجاور سبب ريزش‌آوار شد.

وي افزود: در اين حادثه يک کارگر مجروح و يک کارگر نيز در دم جان سپرد و کارگر مجروح اين حادثه براي مداوا و درمان به بيمارستان منتقل شد.

معاون عمليات آتش‌نشاني قزوين با بيان اينكه در حادثه ديگري در خيابان عبيد زاکاني قزوين نيز سقوط يک کارگر به درون چاه موجب مرگ وي شد، گفت: در حادثه‌ که ساعت 9:30 صبح روز گذشته در خيابان عبيد زاکاني قزوين روي داد يک کارگر افغاني که به عمق چاه 25 متري سقوط کرده بود، پس از 35 دقيقه توسط ماموران آتش‌نشاني ايستگاه‌هاي 2 و 6 قزوين از چاه زنده بيرون آورده شد.

به گفته وي، اين کارگر به بيمارستان شهيدرجايي منتقل شد، اما به علت خونريزي مغزي جان سپرد./***