روز زلزله و ايمني
تاریخ ارسال : 1390/10/3

كارگاه تخصصي سالروز زلزله بم - روز زلزله و ايمني با محوريت ' درسهايي كه بايد از زلزله هاي اخير بياموزيم ' پنجم دي ماه در پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله برگزار مي شود.

به گزارش بنانيوز، به نقل از پايگاه اطلاع رساني پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ، دراين كارگاه علاوه بر مروري بر واقعه زلزله بم، بررسي هايي نيز بر زلزله هاي بزرگ اخير از جمله زلزله وان تركيه و زلزله 8.9 ريشتري ژاپن صورت خواهد گرفت.

' نگاهي به زلزله وان تركيه و آخرين دستاوردها از ديدگاه زلزله شناسي مهندسي از زلزله وان تركيه ' ، ' بررسي زلزله و سونامي 10 مارس 2011 ژاپن و نگاهي بر درسهاي فرهنگي زلزله هاي ژاپن ' ، ' مرور ويژگي هاي ژئوتكنيكي و زمين شناسي مهندسي زلزله 1390 وان تركيه ' ، ' بررسي خرابي ها و خسارات وارده به ساختمانها در زلزله 1390 وان تركيه ' ، ' مطالعه خسارتهاي سازه اي در زمين لرزه اول آبانماه 1390 وان تركيه ' ، ' گزارش بازديد شناسايي از منطقه زلزله زده 1390 وان تركيه ' برخي از محورهاي اين كارگاه است.

' بررسي جنبه هاي اجتماعي مديريت بحران در زلزله 5 ديماه 1382 بم ' ، ' اختلالات رواني پس از سانحه- مروري براختلالات رواني پس از زلزله 5 ديماه 82 ' ، ' بررسي وضعيت مديريت بحران در زمين لرزه 1390 وان تركيه ' ، ' استفاده از معيارهاي ژئوفيزيكي با روشهاي تحليل فراكتالي در رويدادهاي زلزله هاي بزرگ ' ، ' زلزله ژاپن و تركيه ' ، ' بررسي لرزه زمين ساختي زمين لرزه بم 1382 و گزارش مطالعات لرزه زمين ساختي بر روي زمين لرزه 1389 'ريگان ' ، ' نقاشي و گزارش فعاليتهاي هنري انجام شده پس از زلزله بم 1382 ديگر موضوعات سخنراني اين كارگاه آموزشي است.

اين كارگاه توسط معاونت پژوهش و فناوري پژوهشگاه زلزله شناسي برگزار مي شود به مناسبت سالروز وقوع زلزله بم ( 5 دي ماه 1382) و نيز روز ملي ايمني و زلزله است./***