آتش سوزي در چين
تاریخ ارسال : 1390/4/11

آتش سوزي باعث كشته و زخمي شدن نزديك به شش هزار نفر در چين شد

تلويزيون مركزي چين روز پنجشنبه گزارش كرد:بين سال هاي 2008 تا 2010 ميلادي خسارات ناشي از آتش سوزي در چين به 800 ميليون دلار رسيده است.
اين رقم نشان مي دهد كه ميزان آتش سوزي ها در چين در اين سه سال در مقايسه با دوره مشابه قبل از آن 37 درصد كاهش يافته است.
نزديك به 230 مورد ازاين آتش سوزي ها بزرگ گزارش شده كه يكي از آنها حريق در ساختماني درحال ساخت در شانگهاي بود كه جان حدود 60 نفر را گرفت.
فقدان تجهيزات مناسب براي مقابله با حريق اصلي ترين علت آتش سوزي در نقاط مختلف چين بخصوص در مناطق روستايي گزارش شده است./***