جاري شدن سيل در جنوب غرب چين
تاریخ ارسال : 1390/3/18

پكن - درحاليكه بخش هاي وسيعي ازچين با مشكل كم آبي و خشكسالي مواجه است ، بارش باران هاي سيل آسا در استان ' گويجو ' در جنوب غرب چين مشكلات بسياري را براي مردم اين استان بوجود آورده است.

به گزارش ايرنا، مطبوعات چين روز سه شنبه با انتشار عكس هايي از خرابي هاي ناشي از جاري شدن سيل در استان ' گويجو ' نوشتند كه جاري شدن سيل در منطقه ' وانگمو ' اين استان در روز گذشته دستكم 14 كشته ، 35 ناپديد و 45 هزار بي خانمان برجاي گذاشته است.
همچنين سيل خسارات سنگيني به زمين هاي كشاورزي اين استان وارد كرده است به گونه اي كه به نوشته مطبوعات چين بيش از پنج هزار و 500 هكتار زمين كشاورزي نابود شده است.
تخريب راههاي ارتباطي ، فروريختن خانه ها، جابجايي وسايل نقليه از ديگر پيامدهاي سيل ويرانگر در استان ' گويجو ' چين است.
بارش باران هاي سيل آسا در يازده شهر استان ' گويجو ' موجب شد تا 270 هزار نفر در شهرهاي مختلف اين استان دچار مشكل شوند.
از روز دوشنبه گذشته تاكنون بيش از 100 ميليمتر در برخي مناطق و شهرهاي استان گويجو باران باريده است.
اين درحالي است كه بخش هاي وسيعي از مناطق غرب و شمالغرب و شمال چين با مشكل كم آبي مواجه هستند و فصل بهار خشك و كم بارشي را پشت سر گذاشته اند./***