آتش سوزي در جنگل هاي سيبري
تاریخ ارسال : 1390/3/6

جنگلهاي شرق روسيه طعمه حريق شده است.

هموطن آنلاين _ شبکه يورونيوز، هزاران هکتار از اراضي جنگلي سيبري تا کنون بر اثر آتش سوزي از بين رفته است.
وزارت شرايط غيرمترقبه روسيه از وجود نود کانون آتش سوزي در مناطق شرقي سيبري خبر داد.
آتش سوزي سال گذشته در روسيه موجب تخريب ميليون ها هکتار اراضي جنگلي و کشته شدن بيش از 60 نفر شد./***