سيل در برزيل جان بيش از 600 نفر را گرفت
تاریخ ارسال : 1389/10/27

تهران – سيل در برزيل دست كم 600 نفر را به كام مرگ فرستاد و اين در حالي است كه سردخانه ها ديگر ظرفيت پذيرش اجساد تازه را ندارند.

به گزارش روز شنبه 'يونايتد پرس' از 'ريودوژانيرو' پايتخت برزيل، باران همچنان در حال بارش است چيزي كه وخامت اوضاع را دوچندان كرده است.
مقاماتي كه رسيدگي به اوضاع اضطراري را بر عهده دارند مي گويند تعداد كشته ها مي تواند بيش از اين باشد زيرا ممكن است اجساد بيشتري در اين ناحيه كوهستاني زير گل مدفون شده باشد.
به گفته بي. بي. سي. در برخي منطقه هاي شهري ريودوژانيرو به علت پر شدن سردخانه ها مقامات به ناچار اجساد را بدون شناسايي دفن مي كنند.
سيل سهمگين برزيل كه از سال 1967 ( 1346 ) بي سابقه است، پنج هزار نفر را بي خانمان كرده است.
كار امداد رساني به سيل زدگان آغاز شده و جريان دارد. ارتش برزيل هم براي اين امر بسيج شده است.
انتظار مي رود بارندگي كه هفته گذشته آغاز شد همچنان ادامه يابد و سيلاب كه تاكنون روستاهاي زيادي را به كلي ويران كرده است به جريان ويرانگر خود ادامه دهد./***