آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsepآلودگي هوا در قصرشيرين
تاریخ ارسال : 1391/2/1

قصرشيرين - رييس اداره هواشناسي قصرشيرين گفت: با ورود يك سامانه جديد گرد و غبار از ظهر روز پنجشنبه در اين شهرستان، هم اكنون ميزان ديد افقي در اين منطقه مرزي به كمتر از 100متر رسيده است.

'حيدر چوپاني' در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: وضعيت گرد و غبار در شهرستان قصرشيرين هم اكنون با ديد افقي در يك هواي سالم كه 10 هزار متر است فاصله زيادي دارد و اين امر شدت آلودگي وضعيت جوي اين شهرستان مرزي را نشان مي دهد.
وي تاكيد كرد: پيش بيني مي شود كه اين وضعيت تا اواخر وقت فردا جمعه نيز در اين شهرستان ادامه يابد ولي از فردا به تدريج از غلظت غبار كاسته خواهد شد.
چوپاني افزود: اين غبار ناشي از طوفانهاي شن در بيابانهاي كشورهاي عربستان سعودي و عراق است كه از طريق كشور عراق با توجه به از بين رفتن پوشش گياهي، خشكسالي و كاهش نزولات آسماني وارد ايران مي شود و بيشترين شدت آن براي شهرستانهاي مرزي كشور به خصوص شهرستان مرزي قصرشيرين است.
شبكه بهداشت و درمان قصرشيرين نيز در همين رابطه طي اطلاعيه اي از شهروندان خواست از منازل خود خارج نشده و در صورت لزوم از ماسك و يا دستمال مرطوب استفاده كنند چرا كه ذرات گرد و غبار موجود در هوا براي بيماران قلبي، ريوي و آسمي و افراد سالخورده و كودكان بيش از سايرين خطر دارد./***