آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsepكاهش آتش‌سوزي در منابع طبيعي همدان
تاریخ ارسال : 1390/10/18

مديركل مديريت بحران همدان گفت: آموزش و بسته‌هاي اطلاع‌رساني در ادارات و سازمان‌ها بايد انجام گيرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه همدان، عليمردان طالبي" جلسه ستاد مديريت بحران منابع طبيعي اظهاركرد: بايد در زمينه آموزش و بسته‌هاي اطلاع‌رساني و همچنين تقسيم وظايف در بعد اقدامات فني در بين گروه‌هاي اجرايي انجام شود.

وي همچنين بر دعوت ادارات و دستگاه‌هاي مرتبط منابع طبيعي در جلسات ستاد تأكيد و مقرر شد هماهنگي با ستاد سازمان در رابطه با شرح خدمات و وظايف ستاد و نيز اعتبارات مربوطه به انجام برسد.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان همدان 9هم گفت: 650 ميليون تومان اعتبار توسط ستاد حوادث به اداره كل اختصاص داده شده است.

محمدرضا همتي افزود: از اين ميزان اعتبار 200 ميليون تومان براي خريد خودرو و تجهيزات اطفاي حريق و يگان حفاظت استفاده شده است.

معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان نيز در اين جلسه گفت: مناطق بحراني شهرستان‌ها شناسايي و مشخص شده است.

علي حيدر مهرابي افزود: كشيك اطفاء حريق چندين سال است كه در ستاد استان و ساير شهرستان فعاليت مي‌كند و در سال جاري در خصوص اطفاء حريق نسبت به سال گذشته 52 درصد كاهش آتش سوزي داشته‌ايم./***