آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsepعدم سيستم امحاي زباله در بيمارستانهاي پايتخت
تاریخ ارسال : 1390/10/10

رئيس مرکز بهداشت محيط و کار وزارت بهداشت با اعلام اينکه 35 درصد بيمارستانهاي پايتخت فاقد سيستم امحاي زباله‌هاي عفوني هستند تاکيد کرد: بودجه وزارت بهداشت براي خريد دستگاههاي بي‌خطرسازي زباله‌هاي عفوني، پاسخگوي نياز کشور نيست.

 

دکتر کاظم ندافي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: نظارت بر حسن انجام کار و تهيه گزارشهاي لازم از وضعيت بيمارستانها براي تجهيز شدن به سيستم امحاي زباله هاي عفوني، تيز و برنده بر عهده اين مرکز است.

وي با اشاره به به مهلت قانوني وزارت بهداشت به بيمارستانهاي تهران براي تجهيز به سيستم امحاي زباله، افزود: قبل از اينکه دستورالعمل وزير بهداشت براي تجهيز بيمارستانها به سيستم امحاي زباله ابلاغ شود، 45 درصد بيمارستانهاي تهران داراي اين سيستم بودند.

ندافي ادامه داد: بعد از مهلت دو ماهه وزارت بهداشت به بيمارستانهاي فاقد سيستم امحاي زباله، 65 درصد بيمارستانهاي تهران به اين سيستم تجهيز شدند. به طوريکه در حال حاضر اين بيمارستانها نسبت به خريد، نصب و راه اندازي سيستم امحاي زباله هاي عفوني، تيز و برنده اقدام کرده اند.

رئيس مرکز بهداشت محيط و کار وزارت بهداشت با اعلام اينکه تعدادي کمي از بيمارستانهاي تهران هنوز نسبت به عقد قرارداد براي راه اندازي اين سيستم اقدام نکرده اند، افزود: قاعدتا اين بيمارستانها مي بايست مهلت در نظر گرفته شده را جدي مي گرفتند و به وظيفه شان عمل مي کردند.

ندافي با تاکيد بر اينکه اين مهلت قانوني شامل تمامي بيمارستانهاي دولتي، خصوصي و تامين اجتماعي مي شود، تصريح کرد: بيمارستانهاي خصوصي به طور نسبي از اين طرح استقبال کرده اند.

وي با عنوان اين مطلب که هزينه خريد و تجهيز بيمارستانها به سيستم امحاي زباله از محل درآمد خود بيمارستانها مي بايست تامين شود، افزود: بودجه وزارت بهداشت براي اين موضوع هر سال بين 2 تا 3 ميليارد تومان است که جوابگوي نياز کشور نيست./***