آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsepاولين مانور کشوري بهداشت محيط
تاریخ ارسال : 1390/9/9

خبرگزاري آريا- اولين مانور کشوري بهداشت محيط باحضور رئيس مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت در شهرستان تفت افتتاح شد و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

به گزارش آريا به نقل ازروابط عمومي وزارت بهداشت،کاظم ندافي اظهارداشت: اولين مانور بهداشت محيط با حضور 45 دانشگاه علوم پزشکي سراسر کشور در شهرستان تفت برگزار شد.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران، ارزيابي آمادگي همکاران بهداشت محيط براي مقابله با شرايط اضطراري  وقوع بلاياي طبيعي را عمده ترين هدف برگزاري اين مانور عنوان کرد و گفت: در طي اين سه روز از عملکردها ارزيابي مي شود و در صورت وجود ضعف و يا نقص با برنامه ريزي هاي به عمل آمده  سعي در بهبود و ارتقاء آن خواهيم داشت.
رئيس مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت تصريح کرد: با اجراي چنين مانورهايي مي توانيم از نظر تجهيزات، نيروي انساني، دستوالعمل ها و رهنمودها در چنين شرايطي آمادگي لازم را کسب کرده و روز به روز به پيشرفت هاي بيشتري نائل شويم.
وي با بيان اين مطلب که 200 نفر از کارشناسان بهداشت محيط دانشگاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور در اين مانور شرکت داشتند، متذکرشد: تمام تجهيزات اين مانور توسط دانشگاه هاي علوم پزشکي  کشور به يزد منتقل شد.
ندافي اظهارداشت: علاوه بر ارزيابي ميزان آمادگي در اين مانور، يک نوع استاندارد سازي هايي از نظر تجهيزات در اين شرايط انجام مي شود تا در آينده تجهيزات را در سطح کشور  ارتقاء دهيم
./***