آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsepايجاد تعادل بين توسعه و محيط زيست
تاریخ ارسال : 1390/8/11

خبرگزاري موج - معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان محيط زيست گفت: سنگين ترين و فوري ترين تکليف امروز ما ايجاد تعادل بين توسعه و حفظ محيط زيست است.

به گزارش خبرگزاري موج به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، محمدجواد محمدي زاده در چهاردهمين همايش بهداشت محيط استان يزد افزود: در سال هاي اخير که جهان به سمت صنعتي شدن پيش رفته است، به دليل نبود توازن بين محيط و توسعه و افزايش جمعيت و بهره برداري بي رويه از منابع طبيعي، مشکلات بي شماري در حوزه زيست انسان به وجود آمد.
وي ادامه داد: گستره بهداشت محيط، فقط محدوده کار و تلاش نيست و همه کره زمين را در بر مي گيرد و لذا تخريب محيط زيست به ويژه دست اندازي به منابع پايه بخصوص آب هاي زير زميني، مشکلات زيادي را حتي در عرصه نيازهاي اوليه بشر بوجود آورده است.
رئيس سازمان محيط زيست گفت: توسعه نيازمند جامعه اي سالم و محيط زيست سالم است، لذا بايد هر گونه سرمايه گذاري و فعاليت بر اساس اين مقوله انجام شود.
وي با بيان اينکه سازمان محيط زيست در انجام وظايفش بدون کمک ديگر دستگاه ها بويژه مردم موفق نخواهد بود، گفت: استفاده از فناوري بدون رعايت مسائل زيست محيطي باعث صدمات جبران ناپذير مي شود و در زمان حاضر مشکلات زيست محيطي، حيات ما و حتي نسل آينده را تهديد مي کند.
استاندار يزد نيز در اين همايش گفت: استان يزد در بحث کيفيت مواد غذايي و آب آشاميدني با مشکل جدي مواجه است و در نحوه استفاده از کودهاي شيميايي در حوزه کشاورزي نيز بايد تجديد نظر صورت گيرد.
محمدرضا فلاح زاده افزود: در حوزه سلامت عمومي، سند جامع سلامت استان تدوين و آسيب هاي اصلي يزد شناسايي شده است و در دستور کار قرار دارد./***