آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsepمرگ مقني ۱۸ ساله در عمق چاه
تاریخ ارسال : 1390/10/18

ريزش ديواره محل گودبرداري روي چاه مرگ مقني ۱۸ ساله را رقم زد.

هموطن آنلاين_ نقايي - در ساعت ۹ و نيم صبح روز گذشته با اعلام يک مورد ريزش آوار در شانديز که باعث مدفون شدن مقني شده بود به سامانه ۱۲۵ آتش نشاني مشهد بلافاصله گروه هاي نجات و عمليات ويژه ايستگاه ۷ آتش نشاني مشهد و نيز آتش نشاني طرقبه به محل اعزام شدند.
مدير حوزه يک عمليات آتش نشاني مشهد درباره اين حادثه گفت: ۱۵ متر گودبرداري کاملا غيراصولي و غير استاندارد در محل انجام شده بود که به دليل استفاده نکردن از مهار مناسب ديواره ريزش مي کند.
مهدي رضايي با بيان اين که در آن لحظه فقط ۲ کارگر در محل حاضر بودند ادامه داد: يکي از کارگران که بالاي چاه ايستاده بوده بر اثر ضربه اي که ريزش ديواره بر او وارد مي کند به سمت ديگر پرتاب مي شود اما مقني که در انتهاي چاه مشغول کار بوده در زير آوار و در عمق چاه ۴0 متري مدفون مي شود.
وي با بيان اين که محيط حادثه خطرناک بود افزود: به علت احتمال ريزش دوباره ديواره ها مجبور شديم عمليات را با تعداد نفرات کم انجام دهيم. همچنين به اين علت که در محل گودبرداري هيچ راه خروجي از قبل تعبيه نشده بود مأموران نجات مجبور شدند براي انتقال حادثه ديده از محل يک راه خروجي بسازند.
رضايي افزود: پس از ۳ ساعت عمليات مقني که يک جوان ۱۸ ساله بود از زير آوار بيرون آورده شد و بلافاصله عمليات احيا توسط گروه نجات و مأموران اورژانس انجام شد.
مدير حوزه يک عمليات آتش نشاني مشهد افزود: جوان ۱۸ ساله براي انجام اقدامات بيشتر به بيمارستان دکتر شريعتي منتقل شد اما پس از ۲۰ دقيقه تلاش براي نجات وي از مرگ، اين مقني جوان به علت انسداد مجاري تنفسي جان خود را از دست داد./***