نظارت دقيق وكيفي بر پروژه هاي مسكن مهر
تاریخ ارسال : 1390/10/15

خبرگزاري آريا- مديركل مسكن و شهرسازي خراسان جنوبي بر لزوم نظارت دقيق وكيفي توسط ناظران بر پروژه هاي مسكن مهر تأكيد كرد .

به گزارش سرويس اقتصادي آريا، محمود محسن‌زاده ، نظارت دقيق وكيفي ناظران پروژه هاي مسكن مهر بسيار مهم وضروري دانست و اظهار داشت: ناظران مسكن مهر در صورت تخلف از كار نظارت خلع شده و در صورت وارد آمدن خسارات به واحدهاي مسكوني بايد تمام خسارات را پرداخت كنند.
وي از تمامي مسئولان اجرايي ، مديران عامل شركت‌هاي تعاوني و ناظران پروژه هاي مسكن مهر خواست تا كيفيت را مقدم بر كميت و سرعت بدانند و افزود : در روند ساخت وساز واحدهاي مسكن مهر بايد سرعت توأم با كيفيت ملاك كار قرار گيرد.
مديركل مسكن و شهرسازي خراسان جنوبي با اشاره به اينكه 25 هزار واحد مسكوني مهر در سطح اين استان خراسان جنوبي خبر داد و افزود : در برخي از شهرهاي خراسان جنوبي حتي بيشتر از نياز ساخت مسكن را پيش‌بيني كرديم كه از جمله آن مي‌توان به ساخت 2 هزار واحد مسكوني مازاد در شهرستان بيرجند اشاره كرد.
وي ادامه داد : در برخي از شهرهاي استان مشكل تامين زمين براي ساخت مسكن مهر داشتيم كه با پيگيري‌ها و بررسي‌هاي لازم زمين‌ها ي مربوطه تامين و قصد داريم تا پايان دولت دهم نياز مسكن مردم اين شهرها را مرتفع كنيم.
وي ضمن ابراز رضايتمندي از روند اجراي مسكن مهر استان خراسان جنوبي ، اظهار داشت: در واقع دغدغه اصلي مسئولان در مسكن مهر فراهم كردن خدمات زيربنايي و روبنايي مناسب است./***