چارت جديد سازمان آتش نشاني تهران بررسي شد
تاریخ ارسال : 1390/10/10

خبرگزاري آريا- تشكيلات و چارت سازماني مجموعه عملياتي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران در جلسه صبح امروز مديران حوزه هاي مختلف اين سازمان و با حضور مدير عامل آتش نشاني مورد نقد و بررسي قرار گرفت.

به گزارش آريا به نقل ازپايگاه اطلاع رساني 125،خوش زاد در اين جلسه با تاکيد بر اين که تمامي ايستگاه هاي کوچک و بزرگ موجود بايد رئيس ايستگاه داشته باشد، خاطرنشان کرد: هر رئيس ايستگاه نمي تواند هم زمان مسئوليت دو يا چند ايستگاه را بر عهده گيرد بلکه بايد با توجه به درجه بندي ايستگاه ها و احراز پست هاي مديريتي، در هر يک از اين مراکز منصوب شود.
وي با اشاره به حرکت سازمان به ويژه حوزه ي عمليات به سمت جوان گرايي و مسئوليت خواهي از نيروي جوان، تاکيد کرد: هر فرد مسئول بايد کارها را تحت فرماندهي خود به نحو مطلوب انجام دهد.
مدير عامل آتش نشاني همه کارکنان سازمان را همانند اعضاي يک خانواده دانست و افزود: تمامي پرسنل سازمان بايد با در نظر گرفتن ارتقاي سازماني و تحقق اهداف متعالي تلاش کنند و از هيچ کوششي دريغ نورزند./***