بيش از70 درصد حوادث در بخش ساختمان
تاریخ ارسال : 1390/10/6

بيش از70 درصد حوادث ناشي از کارشهرستان شيروان در بخش ساختمان رخ مي‌دهد

مديرتعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان شيروان گفت: بيمه‌نامه مسووليت کارفرما در قبال کارکنان به عنوان جانشين از طرف کارفرما، جبران هزينه‌هاي پزشکي، غرامت فوت، نقص عضو و مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از کارفرما را متقبل مي‌شود.

"علي حسين‌پور" در گفت ‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه طبق ماده50 قانون كار، هزينه‌هاي حوادث ناشي از كار به علت عدم مقررات و حفاظت از سوي كارگر از کارفرما مطالبه و وصول مي‌شود، اظهار كرد: براي برطرف كردن نگراني کارفرمايان، پوشش بيمه‌اي مناسب ارائه مي‌شود و اين پوشش با صدور الحاقي برروي بيمه‌نامه مسووليت کارفرما در مقابل کارکنان عرضه مي‌شود.

وي گفت: بيش از70 درصد حوادث ناشي از کار در اين شهرستان مربوط به بخش ساختماني است که امسال نسبت به سال گذشته20 درصد کاهش داشته است.

مدير تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان شيروان بيشترين علت حوادث ناشي از کار را رعايت نکردن کارفرما و بي‌احتياطي از سوي کارگران برشمرد و افزود: اگرچه کارفرمايان امکانات لازم را براي جلوگيري از بروز حوادث در اختيار کارگران قرار مي‌دهند، اما آنها از اين تجهيزات استفاده نمي‌كنند و به بروز حوادث شغلي منجر مي‌شود.

حسين‌پور با بيان اينكه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي جلوگيري از بروز چنين مشکلاتي، کلاس‌هاي آموزشي براي کارفرمايان و کارگران برگزار مي‌کند، ادامه داد: همه کارگاه‌هاي بزرگ، کميته حفاظت فني و بهداشت کار دارند و کلاس‌هاي آموزشي همه ماهه داير مي‌شود

وي تصريح کرد: چنانچه وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات، حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف کارفرما يا نمايندگانش باشد، سازمان هزينه‌هاي مربوط به معالجه و غرامت و مستمري‌ها را پرداخت مي‌کند./***

 XML document must have a top level element.
-1072896680
xml menu failed to load