آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


سقوط پله برقي حادثه آفريد
تاریخ ارسال : 1391/7/16

نبود ايمني غم انگيزترين هديه روز کودک امسال را رقم زد .در روز جهاني کودک، امروز سقوط پله برقي در مشهد روز تلخي را براي کودکان و همراهانشان رقم زد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران، بر اثر نقص فني دستگاه پله برقي 15 کودک دچار حادثه شدند كه 6 کودک حالشان وخيم است و اين کودکان دبستاني هستند.
اين حادثه متأسفانه همزمان با روز جهاني کودک اتفاق افتاده است و پيگير خبرهاي بعدي در اين زمينه هستيم. /***