آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


مرگ مقني ۱۸ ساله در عمق چاه
تاریخ ارسال : 1390/10/18

ريزش ديواره محل گودبرداري روي چاه مرگ مقني ۱۸ ساله را رقم زد.

هموطن آنلاين_ نقايي - در ساعت ۹ و نيم صبح روز گذشته با اعلام يک مورد ريزش آوار در شانديز که باعث مدفون شدن مقني شده بود به سامانه ۱۲۵ آتش نشاني مشهد بلافاصله گروه هاي نجات و عمليات ويژه ايستگاه ۷ آتش نشاني مشهد و نيز آتش نشاني طرقبه به محل اعزام شدند.
مدير حوزه يک عمليات آتش نشاني مشهد درباره اين حادثه گفت: ۱۵ متر گودبرداري کاملا غيراصولي و غير استاندارد در محل انجام شده بود که به دليل استفاده نکردن از مهار مناسب ديواره ريزش مي کند.
مهدي رضايي با بيان اين که در آن لحظه فقط ۲ کارگر در محل حاضر بودند ادامه داد: يکي از کارگران که بالاي چاه ايستاده بوده بر اثر ضربه اي که ريزش ديواره بر او وارد مي کند به سمت ديگر پرتاب مي شود اما مقني که در انتهاي چاه مشغول کار بوده در زير آوار و در عمق چاه ۴0 متري مدفون مي شود.
وي با بيان اين که محيط حادثه خطرناک بود افزود: به علت احتمال ريزش دوباره ديواره ها مجبور شديم عمليات را با تعداد نفرات کم انجام دهيم. همچنين به اين علت که در محل گودبرداري هيچ راه خروجي از قبل تعبيه نشده بود مأموران نجات مجبور شدند براي انتقال حادثه ديده از محل يک راه خروجي بسازند.
رضايي افزود: پس از ۳ ساعت عمليات مقني که يک جوان ۱۸ ساله بود از زير آوار بيرون آورده شد و بلافاصله عمليات احيا توسط گروه نجات و مأموران اورژانس انجام شد.
مدير حوزه يک عمليات آتش نشاني مشهد افزود: جوان ۱۸ ساله براي انجام اقدامات بيشتر به بيمارستان دکتر شريعتي منتقل شد اما پس از ۲۰ دقيقه تلاش براي نجات وي از مرگ، اين مقني جوان به علت انسداد مجاري تنفسي جان خود را از دست داد./***