آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


فقدان امنيت شغلي باعث افزايش حوادث كار
تاریخ ارسال : 1390/10/18

انعقاد قراردادهاي موقت حتي 30 روزه در كارهايي كه جنبه مستمر دارند، خلاف قانون بوده و باعث افزايش دلسردي و سرخوردگي كارگران خواهد شد.

آفتاب: انعقاد قراردادهاي موقت حتي 30 روزه در كارهايي كه جنبه مستمر دارند، خلاف قانون بوده و باعث افزايش دلسردي و سرخوردگي كارگران خواهد شد. 

دبير اجرايي خانه كارگرخوزستان گفت: فقدان امنيت شغلي‏ ،موجب سلب آسايش كارگران و بالا رفتن سطح و تعداد حوادث كاري شده است.

آقايار حسيني ضمن بيان اينكه عدم توجه به مسائل روحي و رواني كارگران موجب دلسردي و كاهش توان كاري آنان شده است، افزود: نبود امنيت شغلي قطعا در بهره وري و كارايي كارگران موثر خواهد بود.

او افزود: انعقاد قراردادهاي موقت حتي 30 روزه در كارهايي كه جنبه مستمر دارند، خلاف قانون بوده و باعث افزايش دلسردي و سرخوردگي كارگران خواهد شد.

او در ادامه با اشاره به اينكه بعضي از كارفرمايان از تبصره 2 ماده 7 قانون كار نهايت سوء استفاده را مي‌كنند، اظهار داشت: با بستن اين نوع قراردادها، موجبات سوءاستفاده بعضي از كارفرمايان فراهم شده است.

او تاكيد كرد: توجه به اين امر كه كارگران در كارهاي مستمر بايد قراردادهاي دائمي داشته باشند، امري مهم و ضروري است و راي ديوان عدالت اداري در خصوص كارگران قند شاهرود لازم و قابل اجرا بوده و هيئت هاي حل اختلاف نيز ملزم به اجراي راي ديوان هستند.

او در حكم نمونه به واحدهايي در خوزستان اشاره كرد كه كارگران شاغل در آنها با وجود آنكه بيش از 10 الي 14 سال سابقه كار دارند، هنوز با قرارداد موقت فعاليت مي‌كنند.

به گزارش ايلنا، او با اشاره به حكم اخير هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تاكيد كرد: كارگراني كه داراي قرارداد موقت هستند و كارشان ماهيت استمراري دارد، مي‌توانند براي احقاق حقوق خود به ديوان عدالت اداري شكايت كنند./***