آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


نظارت دقيق وكيفي بر پروژه هاي مسكن مهر
تاریخ ارسال : 1390/10/15

خبرگزاري آريا- مديركل مسكن و شهرسازي خراسان جنوبي بر لزوم نظارت دقيق وكيفي توسط ناظران بر پروژه هاي مسكن مهر تأكيد كرد .

به گزارش سرويس اقتصادي آريا، محمود محسن‌زاده ، نظارت دقيق وكيفي ناظران پروژه هاي مسكن مهر بسيار مهم وضروري دانست و اظهار داشت: ناظران مسكن مهر در صورت تخلف از كار نظارت خلع شده و در صورت وارد آمدن خسارات به واحدهاي مسكوني بايد تمام خسارات را پرداخت كنند.
وي از تمامي مسئولان اجرايي ، مديران عامل شركت‌هاي تعاوني و ناظران پروژه هاي مسكن مهر خواست تا كيفيت را مقدم بر كميت و سرعت بدانند و افزود : در روند ساخت وساز واحدهاي مسكن مهر بايد سرعت توأم با كيفيت ملاك كار قرار گيرد.
مديركل مسكن و شهرسازي خراسان جنوبي با اشاره به اينكه 25 هزار واحد مسكوني مهر در سطح اين استان خراسان جنوبي خبر داد و افزود : در برخي از شهرهاي خراسان جنوبي حتي بيشتر از نياز ساخت مسكن را پيش‌بيني كرديم كه از جمله آن مي‌توان به ساخت 2 هزار واحد مسكوني مازاد در شهرستان بيرجند اشاره كرد.
وي ادامه داد : در برخي از شهرهاي استان مشكل تامين زمين براي ساخت مسكن مهر داشتيم كه با پيگيري‌ها و بررسي‌هاي لازم زمين‌ها ي مربوطه تامين و قصد داريم تا پايان دولت دهم نياز مسكن مردم اين شهرها را مرتفع كنيم.
وي ضمن ابراز رضايتمندي از روند اجراي مسكن مهر استان خراسان جنوبي ، اظهار داشت: در واقع دغدغه اصلي مسئولان در مسكن مهر فراهم كردن خدمات زيربنايي و روبنايي مناسب است./***