آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


بيش از70 درصد حوادث در بخش ساختمان
تاریخ ارسال : 1390/10/6

بيش از70 درصد حوادث ناشي از کارشهرستان شيروان در بخش ساختمان رخ مي‌دهد

مديرتعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان شيروان گفت: بيمه‌نامه مسووليت کارفرما در قبال کارکنان به عنوان جانشين از طرف کارفرما، جبران هزينه‌هاي پزشکي، غرامت فوت، نقص عضو و مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از کارفرما را متقبل مي‌شود.

"علي حسين‌پور" در گفت ‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه طبق ماده50 قانون كار، هزينه‌هاي حوادث ناشي از كار به علت عدم مقررات و حفاظت از سوي كارگر از کارفرما مطالبه و وصول مي‌شود، اظهار كرد: براي برطرف كردن نگراني کارفرمايان، پوشش بيمه‌اي مناسب ارائه مي‌شود و اين پوشش با صدور الحاقي برروي بيمه‌نامه مسووليت کارفرما در مقابل کارکنان عرضه مي‌شود.

وي گفت: بيش از70 درصد حوادث ناشي از کار در اين شهرستان مربوط به بخش ساختماني است که امسال نسبت به سال گذشته20 درصد کاهش داشته است.

مدير تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان شيروان بيشترين علت حوادث ناشي از کار را رعايت نکردن کارفرما و بي‌احتياطي از سوي کارگران برشمرد و افزود: اگرچه کارفرمايان امکانات لازم را براي جلوگيري از بروز حوادث در اختيار کارگران قرار مي‌دهند، اما آنها از اين تجهيزات استفاده نمي‌كنند و به بروز حوادث شغلي منجر مي‌شود.

حسين‌پور با بيان اينكه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي جلوگيري از بروز چنين مشکلاتي، کلاس‌هاي آموزشي براي کارفرمايان و کارگران برگزار مي‌کند، ادامه داد: همه کارگاه‌هاي بزرگ، کميته حفاظت فني و بهداشت کار دارند و کلاس‌هاي آموزشي همه ماهه داير مي‌شود

وي تصريح کرد: چنانچه وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات، حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف کارفرما يا نمايندگانش باشد، سازمان هزينه‌هاي مربوط به معالجه و غرامت و مستمري‌ها را پرداخت مي‌کند./***