آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


مرگ دو كارگر در حين انجام كار
تاریخ ارسال : 1390/10/6

در اين حادثه يک کارگر مجروح و يک کارگر نيز در دم جان سپرد و کارگر مجروح اين حادثه براي مداوا و درمان به بيمارستان منتقل شد.

ايسنا: معاون عمليات آتش‌نشاني قزوين از مرگ دو كارگر در حين انجام كار خبرداد.

موسي‌خاني در توضيح دو حادثه روز گذشته كه در خيابان مدني و عبيد زاکاني شهر قزوين روي داد گفت: در حادثه اول به دليل انجام گودبرداري غيراصولي به عمق شش متر در خيابان مدني شرقي و استفاده نکردن از مهاري براي نگه‌داشتن ديوار مجاور سبب ريزش‌آوار شد.

وي افزود: در اين حادثه يک کارگر مجروح و يک کارگر نيز در دم جان سپرد و کارگر مجروح اين حادثه براي مداوا و درمان به بيمارستان منتقل شد.

معاون عمليات آتش‌نشاني قزوين با بيان اينكه در حادثه ديگري در خيابان عبيد زاکاني قزوين نيز سقوط يک کارگر به درون چاه موجب مرگ وي شد، گفت: در حادثه‌ که ساعت 9:30 صبح روز گذشته در خيابان عبيد زاکاني قزوين روي داد يک کارگر افغاني که به عمق چاه 25 متري سقوط کرده بود، پس از 35 دقيقه توسط ماموران آتش‌نشاني ايستگاه‌هاي 2 و 6 قزوين از چاه زنده بيرون آورده شد.

به گفته وي، اين کارگر به بيمارستان شهيدرجايي منتقل شد، اما به علت خونريزي مغزي جان سپرد./***