آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


روز زلزله و ايمني
تاریخ ارسال : 1390/10/3

كارگاه تخصصي سالروز زلزله بم - روز زلزله و ايمني با محوريت ' درسهايي كه بايد از زلزله هاي اخير بياموزيم ' پنجم دي ماه در پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله برگزار مي شود.

به گزارش بنانيوز، به نقل از پايگاه اطلاع رساني پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ، دراين كارگاه علاوه بر مروري بر واقعه زلزله بم، بررسي هايي نيز بر زلزله هاي بزرگ اخير از جمله زلزله وان تركيه و زلزله 8.9 ريشتري ژاپن صورت خواهد گرفت.

' نگاهي به زلزله وان تركيه و آخرين دستاوردها از ديدگاه زلزله شناسي مهندسي از زلزله وان تركيه ' ، ' بررسي زلزله و سونامي 10 مارس 2011 ژاپن و نگاهي بر درسهاي فرهنگي زلزله هاي ژاپن ' ، ' مرور ويژگي هاي ژئوتكنيكي و زمين شناسي مهندسي زلزله 1390 وان تركيه ' ، ' بررسي خرابي ها و خسارات وارده به ساختمانها در زلزله 1390 وان تركيه ' ، ' مطالعه خسارتهاي سازه اي در زمين لرزه اول آبانماه 1390 وان تركيه ' ، ' گزارش بازديد شناسايي از منطقه زلزله زده 1390 وان تركيه ' برخي از محورهاي اين كارگاه است.

' بررسي جنبه هاي اجتماعي مديريت بحران در زلزله 5 ديماه 1382 بم ' ، ' اختلالات رواني پس از سانحه- مروري براختلالات رواني پس از زلزله 5 ديماه 82 ' ، ' بررسي وضعيت مديريت بحران در زمين لرزه 1390 وان تركيه ' ، ' استفاده از معيارهاي ژئوفيزيكي با روشهاي تحليل فراكتالي در رويدادهاي زلزله هاي بزرگ ' ، ' زلزله ژاپن و تركيه ' ، ' بررسي لرزه زمين ساختي زمين لرزه بم 1382 و گزارش مطالعات لرزه زمين ساختي بر روي زمين لرزه 1389 'ريگان ' ، ' نقاشي و گزارش فعاليتهاي هنري انجام شده پس از زلزله بم 1382 ديگر موضوعات سخنراني اين كارگاه آموزشي است.

اين كارگاه توسط معاونت پژوهش و فناوري پژوهشگاه زلزله شناسي برگزار مي شود به مناسبت سالروز وقوع زلزله بم ( 5 دي ماه 1382) و نيز روز ملي ايمني و زلزله است./***