آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


زلزله بار ديگر مناطق غربي تركيه را تكان داد
تاریخ ارسال : 1390/4/11

آنكارا- زلزله اي به شدت 6/3 درجه ريشتر در مقياس امواج درون زميني روز پنجشنبه مناطق غربي تركيه را تكان داد.

به گزارش ايرنا از آنكارا، رصد خانه قنديللي وابسته به دانشگاه ' بغازايچي' استانبول با اعلام اين مطلب افزود: اين زمينه لرزه ساعت 50/10 به وقت محلي ' 20/13 به وقت تهران' رخ داد.
مركز اين زمين لرزه شهرستان ' بدوروم وابسته به استان موغلا گزارش شده است.
شدت زمين لرزه ياد شده كه در عمق 2/9 كيلومتري سطح زمين رخ داد در بخش وسيعي از اين استان احساس شد.
قريب به تمامي مناطق تركيه بر روي خطوط مختلف گسل زلزله قرار دارد و همه ساله هزاران زلزله در مناطق مختلف اين كشور رخ مي دهد./***