آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


آتش سوزي در جنگل هاي سيبري
تاریخ ارسال : 1390/3/6

جنگلهاي شرق روسيه طعمه حريق شده است.

هموطن آنلاين _ شبکه يورونيوز، هزاران هکتار از اراضي جنگلي سيبري تا کنون بر اثر آتش سوزي از بين رفته است.
وزارت شرايط غيرمترقبه روسيه از وجود نود کانون آتش سوزي در مناطق شرقي سيبري خبر داد.
آتش سوزي سال گذشته در روسيه موجب تخريب ميليون ها هکتار اراضي جنگلي و کشته شدن بيش از 60 نفر شد./***