آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


طوفان موجب مرگ 46 نفر در آمريكا شد
تاریخ ارسال : 1390/2/4

خبرگزاري فارس : وقوع طوفان در جنوب آمريكا طي سه روز گذشته موجب كشته شدن بيش از 46 نفر شد و صدها خانه مسكوني را تخريب و برق بسياري از مناطق جنوبي اين كشور را قطع كرد.


به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز ايالت كاروليناي شمالي بيشترين ميزان زيان و خسارات انساني و مالي را در اين طوفان سهمگين متحمل شده است به طوري كه بيش از 22 نفر در اين ايالت كشته شدند و 80 نفر نيز زخمي شدند .
اين طوفان موجب لغو پروازها در فرودگاههاي مناطق جنوبي آمريكا شده است و برق بيش از 200 هزار ساكن كاروليناي شمالي قطع شده است .
بورلي پردو فرماندار كاروليناي شمالي تاكيد كرد طي سالهاي اخير طوفان هاي سهمگين زيادي در ايالت كارولينا به وقوع پيوسته است ولي طوفان امسال بي سابقه ترين طوفانها بوده است و خرابي هاي زيادي را در پي داشته است . 23 منطقه مختلف در اين ايالت با خسارات شديدي روبرو شده و خسارات زيادي به اموال و دارايي هاي عمومي خانه هاي مردم مدارس و زير ساختهاي شهري وارد شده است .
وي از اوباما خواست تا هر اقدامي مي تواند براي بازسازي كاروليناي شمالي انجام دهد . وقوع طوفان در 13 ايالت ديگر آمريكا نيز خسارات زيادي را به همراه داشته است ./***