آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


سيل در برزيل جان بيش از 600 نفر را گرفت
تاریخ ارسال : 1389/10/27

تهران – سيل در برزيل دست كم 600 نفر را به كام مرگ فرستاد و اين در حالي است كه سردخانه ها ديگر ظرفيت پذيرش اجساد تازه را ندارند.

به گزارش روز شنبه 'يونايتد پرس' از 'ريودوژانيرو' پايتخت برزيل، باران همچنان در حال بارش است چيزي كه وخامت اوضاع را دوچندان كرده است.
مقاماتي كه رسيدگي به اوضاع اضطراري را بر عهده دارند مي گويند تعداد كشته ها مي تواند بيش از اين باشد زيرا ممكن است اجساد بيشتري در اين ناحيه كوهستاني زير گل مدفون شده باشد.
به گفته بي. بي. سي. در برخي منطقه هاي شهري ريودوژانيرو به علت پر شدن سردخانه ها مقامات به ناچار اجساد را بدون شناسايي دفن مي كنند.
سيل سهمگين برزيل كه از سال 1967 ( 1346 ) بي سابقه است، پنج هزار نفر را بي خانمان كرده است.
كار امداد رساني به سيل زدگان آغاز شده و جريان دارد. ارتش برزيل هم براي اين امر بسيج شده است.
انتظار مي رود بارندگي كه هفته گذشته آغاز شد همچنان ادامه يابد و سيلاب كه تاكنون روستاهاي زيادي را به كلي ويران كرده است به جريان ويرانگر خود ادامه دهد./***